LIMARIJA

Radimo vakumsko ispravljanje limarije.

FARBANJE

U saradnji sa profesionalnim farbarskim radionicama radimo farbanje vozila u komori.