OBUKA

Vršimo obuku zainteresovanih kandidata starosti 22-40 godina iz oblasti:

- Elektronika

- Elektrika

- Kompjuterska dijagnostika

- Mehanika

Elektronika traje dva dana po 8 časova. Uvod u elektroniku 4 časa, a ostalo je praktičan rad. Cena kursa je 100€.

Elektrika traje dva dana po 8 časova. Uvod u elektriku 3,5 časa, a ostalo je praktičan rad. Cena kursa je 85€.

Kompjuterska dijagnostika traje dva dana po 8 časova. Uvod u kompjutersku dijagnostiku 4 časa, a ostalo je praktičan rad sa najsavremenijim dijagnostičkim uređajima. Cena kursa je 105€.

Mehanika traje dva dana po 8 časova. Uvod u mehaniku 5 časova, a ostalo je praktičan rad. Cena kursa je 95€.